پژوهشکده مجازی تربیت اسلامی بنیان

نام و نام خانوادگی: جمیله علم الهدی

دانشكده: دانشكده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی

گروه: علوم تربیتی

مرتبه علمی: دانشیار

تلفن محل کار: 29902417-021

فاکس:

آدرس پستی: تهران – بزرگراه شهید چمران- میدان اوین- دانشگاه شهید بهشتی- دانشكده علوم تربیتی و روانشناسی 

پست الكترونیكی:

صندوق پستی:

 تحصیلات

کارشناسی : پیراپزشکی (دانشگاه تهران)

کارشناسی ارشد: تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش (دانشگاه تربیت مدرس)

دکتری تخصصی: فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی  (دانشگاه تربیت مدرس)

 

زمینه­های پژوهشی مورد علاقه

 

1-  مطالعه در زمینه فلسفه آموزش و پرورش

2- مطالعه در زمینه فلسفه آموزش عالی

3- مطالعات انتقادی در حوزه مکاتب فلسفی

4- مطالعه در حوزه روش شناسی و فلسفه علم

5- مطالعه در حوزه تاریخ تعلیم و تربیت

6-  مطالعات تربیت دینی و اسلامی

7- مطالعه در حوزه مدیریت اسلامی

8- مطالعه در حوزه فلسفه سیاسی و نظریه های عدالت

9- نظریه ها و مبانی فناوری اطلاعات و ارتباطات

10- مطالعه در زمینه مبانی و کارکردهای تربیتی خانواده

11- مطالعه در حوزه علم دینی

آثار و سوابق پژوهشی

 

الف- تألیف کتاب به فارسی‌

تأثیر جریان روشنفکری در سکولاریسم تربیتی ایران ، ناشر: کانون اندیشه جوان- 1381

مبانی فلسفی نهضت تربیتی امام خمینی ، ناشر: بنیاد حفظ و آثار امام خمینی1362

مبانی تربیت اسلامی و برنامه‌ریزی درسی ، ناشر: دانشگاه امام صادق- 1384

 

ب- ترجمه کتاب به فارسی

 

ج- مقالات علمی­پژوهشی به زبان فارسی

1- چیستی هویت فصلنامه پژوهش در مسایل تعلیم و تربیت.

2- درآمدی به مبانی اسلامی روش تحقیق فصلنامه نوآوری های آموزشی.

3-  چرخش از عالم دو قطبی به جهان سه درجه¬ای فصلنامه نوآوری های آموزشی.

4- مناسبات تربیتی خانواده و دولت فصلنامه خانواده پژوهی.

5-  عشق به عنوان برنامه درسی پوچ فصلنامه مطالعات برنامه درسی.

6- بررسی تاثیر بکارگیری فاوا بر نگرش اخلاقی دانش آموزان فصلنامه مطالعات برنامه درسی.

7- بررسی مبانی نظری و اهداف برنامه درسی آموزش جهانی تحول گرا چکیده مقالات همایش انجمن برنامه درسی.

8- مبنای نظری تلفیق برنامه درسی براساس حکمت متعالیه فصلنامه علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز.

9- جنسیت در تربیت اسلامی مجموعه مقالات همایش مهندسی اصلاحات آموزشی.

10- هویت از منظر قرآن و فلاسفه.

11- ضرورت تبیین تعلیم و تربیت اسلامی کتاب تربیت اسلامی.

12- فراتر از دموکراسی مجموعه مقالات تشیع و مدرنیته در ایران معاصر.

13- جریان¬های فکری تاثیرگذار در تعلیم و تربیت معاصر ایران نقد و نظر.

14- غایت شناسی تربیت علوی کتاب تربیت اسلامی.

15- دلالتهای تربیتی سیره نبوی برای برنامه¬های درسی مجموعه مقالات همایش سیمای پیامبر اعظم در برنامه¬های درسی.

16- تبیین فلسفی کارکردهای پنهان فناوری اطلاعات و ارتباطات مجموعه مقالات انجمن علمی برنامه درسی ایران

17- نقدی بر نظریه استنفورد در فلسفه تاریخ و مبانی روش تحقیق در علوم اجتماعی تاریخ معاصر ایران.

18- عشق بنیاد خانواده مجموعه مقالات همایش گفتگوی ادیان.

19- تاثیر مسیحیت بر تعلیم و تربیت مجله کیهان فرهنگی.

ادامه مطلب

نام ونام خانوادگی: خسرو  باقری نوع پرست

دانشكده:دانشكده روانشناسی وعلوم تربیتی‏

گروه: گروه مبانی فلسفی اجتماعی آموزش پرورش

مرتبه علمی: استاد

تلفن محل کار:۶۱۱۱۷۵۵۹- 021

فاکس: ۸۸۲۵۴۹۵۹ - 88254734

آدرس پستی: دانشگاه تهران ‏-‏ دانشكده روانشناسی وعلوم تربیتی ‏-‏ خیابان جلالآلاحمد ‏-‏ روبرویكوینصر

پست الكترونیكی: khbagheri@ut.ac.ir، kbagheri4@yahoo.com

صندوق پستی:6456-14155

تحصیلات

دكترا‏، ‏۱۳۷۲‏، ‏فلسفه علوم تربیتی‏، ‏دانشگاه نیوسا وثویلز، ‏استرالیا.‏

كارشناسی ارشد، ‏۱۳۶۴‏، ‏فلسفه علوم تربیتی‏، ‏دانشگاه تربیت مدرس، ‏ایران‏.

كارشناسی‏، ‏۱۳۵۷، ‏روانشناسی‏، ‏دانشگاه علامه طباطبایی، ‏ایران‏.

زمینه­های پژوهشی مورد علاقه

الف- فلسفه تعلیم وتربیت اسلامی

که در این زمینه در مباحث زیر به پژوهش و تحقیق می-پردازد: روش­شناسی در مطالعات تربیتی در متون اسلامی، بررسی متون اسلامی در مباحث تربیتی، بررسی فلسفة تعلیم و تربیت در جمهوری اسلامی ایران،

مواجهه تعلیم و تربیت اسلامی با چالش­های معاصر.

‏ب-علم دینی

که در این زمینه در مباحث زیر به پژوهش و تحقیق می-پردازد: نقد و بررسی رویکرد­ها در رابطه علم و دین

بررسی رابطه دین اسلام با علوم انسانی و تجربی.

‏ج- فلسفه تعلیم وتربیت جدید

که در این زمینه در مباحث زیر به پژوهش و تحقیق می­پردازد: بررسی دیدگاه­های جدید در فلسفه تعلیم و تربیت،  روش­شناسی در فلسفة تعلیم و تربیت.

‏د- فلسفه روانشناسی

که در این زمینه در مباحث زیر به پژوهش و تحقیق می-پردازد: نگاهی به روانشناسی جدید از منظر فلسفه علم، بررسی زیرساخت­های فلسفی نظریه های روان­شناسی.

ه- فلسفه برای کودکان

که در این زمینه در مباحث زیر به پژوهش و تحقیق می-پردازد: بررسی رویکردهای معاصر در حوزه فلسفه برای کودکان، جستجوی راه­های نوین در این عرصه.

و- فلسفه علم

آثار و سوابق پژوهشی

الف- تألیف کتاب به فارسی‌

1- باقری‌ خسرو،نگاهی‌دوباره ‌به‌تربیت‌اسلامی (جلداول)‌،انتشارات‌مدرسه‌، 1368. ویرایشتجدیدنظرشده‌،زمستان‌ 1374.

2-باقری خسرو،مبانی‌شیوه‌های‌تربیت‌اخلاقی‌: نقدتطبیقی ‌علم ‌اخلاق‌ و روان‌شناسی ‌معاصر،انتشارات ‌سازمان ‌تبلیغات ‌اسلامی‌، 1377.

3- باقری خسرو،چیستی‌تربیت‌دینی‌: بحث‌وگفتگو با پروفسور پاول‌هرست‌،نشرتربیت‌اسلامی‌، 1380.

باقری خسرو،هویت علم دینی،انتشارات وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی، 1382.

4- باقری خسرو،مبانی ‌فلسفی ‌فمینیسم‌،انتشارات‌دفتربرنامه ریزی اجتماعی ومطالعات فرهنگی وزارت علوم،تحقیقات وفناوری، 1382.

5- باقری خسرو،نگاهی دوباره به تربیت اسلامی (جلددوم: رویارویی با مسائل نظری وعملی تعلیم وتربیت)،انتشارات مدرسه، 1384.

6- باقری خسرو،نوعمل گرایی وفلسفه تعلیم و تربیت،انتشارات دانشگاه تهران،1386.

7- باقری خسرو و خسروی زهره،نظریه­های روان شناسی معاصر:به سوی واقع­گرایی سازه­گرایانه،تهران:نشرعلم، 1387.

8- باقری خسرو،درآمدی برفلسفه تعلیم وتربیت جمهوری اسلامی ایران:اهداف،مبانی واصول، جلداول، تهران:انتشارات علمی فرهنگی،1387.

9- باقری خسرو، تحلیل وبررسی مفهوم اسلامی تربیت،در: تربیت: به قلم جمعی ازمولفان به مناسبت نکوداشت استاد فرهیخته دکترمحمدجعفر پاک­سرشت. اهواز: انتشارات دانشگاه شهیدچمران،1387، صص 45- 23.

10- باقری خسرو،درآمدی برفلسفه تعلیم وتربیت جمهوری اسلامی ایران:فلسفه برنامه درسی.جلددوم. تهران: انتشارات علمی فرهنگی، 1389.

ادامه مطلب

موضوعات

به گالری تصاویر دیدنی پژوهشکده مجازی تربیت اسلامی بنیان خوش آمدید

آرشیو سایت

نظرسنجی

  به نظر شما آیا نظام آموزش و پرورش كشور در حوزه تربیت اسلامی موفق بوده است ؟ • فهرست مطالب پ‍ژوهشكده بنیان

آمار وب سایت

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • بازدید ماه آینده :
 • تعداد کل اخبار :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic