تبلیغات
پژوهشکده مجازی تربیت اسلامی بنیان - مطالب رزومه 18 نفر از اندیشمندان عرصه تربیت اسلامی

پژوهشکده مجازی تربیت اسلامی بنیان

- گامی بسوی تحول در الگوی تولید دانش تربیتی؛ توصیف وتحلیل و نقد الگوی تباین معرفت شناختی با تعالیم وحیانی دین؛ مقاله پذیرفته شده در فصلنامه علمی پژوهشی مفید

7- اصلاحات، آموزش و پرورش و تربیت دینی نسل جوان؛كتاب هفتم تربیت اسلامی صص ١٧٧ تا ١٩٠

8- رویكرد اسلامی به پژوهش تربیتی:تبیین امكان وضرورت؛ فصلنامه علمی- پژوهشی نوآوری­های آموزشی صص ١٤١، ش ٢١ سال ششم پائیز ١٣٨٦.

10- تحلیل ونقد الگوی تباین معرفت تربیتی با تعالیم دینی؛ فصلنامه علمی- پژوهشی تعلیم وتربیت سال بیست و چهارم، شماره سوم،  پائیز ١٣٨٧، صص 53-90.

11- کیانی، معصومه؛ صادق زاده قمصری، (1390)،تبیین رویکردهای غالب روش شناختی پژوهش فلسفه تعلیم و تربیت در ایران و توصیف روش شناختی رساله های دکتری، پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت، سال اول، شماره دوم، صص 132- 119.

ادامه مطلب

ی- مشاركت در ارزیابی طرح­ها و مقالات

1- فصلنامه حوزه و دانشگاه /تربیت اسلامی

2- فصلنامه های علمی پژوهشی: تعلیم وتربیت/نوآوری های آمورشی/مطالعات برنامه درسی/اندیشه های نوین تربیتی

ک- طرحهای پژوهشی

1- بررسی دیدگاه­ها و تحقیقات پیرامون ارتباط معرفتی علوم تربیتی با تعالیم اسلام؛ موسسه پژوهشی حوزه و دانشگاه.

2- روش شناسی تحقیق در تعلیم و تربیت، رویكردی اسلامی(ویراستاری علمی وتالیف مقاله به عنوان مقدمه)؛ موسسه پژوهشی حوزه و (دانشگاه (تاریخ انتشار ١٣٨٧

3- تدوین الگوی تربیت دینی واخلاقی برای آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران؛ طرح پژوهشی مربوط به مطالعات نظری سند ملی آموزش وپرورش

4- طرح تلفیق نتایج مطالعات نظری سند ملی آموزش وپرورش؛ كه منجر به تدوین سه مجموعه مهم و مبنایی برای تحولات آینده نظام آموزش وپرورش به شرح ذیل شده است :

1- 4- فلسفه تربیت در جمهوری اسلامی ایران

2-4- فلسفه تربیت رسمی وعمومی در جمهوری اسلامی ایران

3- 4رهنامه نظام تربیت رسمی وعمومی در جمهوری اسلامی ایران

ادامه مطلب

موضوعات

به گالری تصاویر دیدنی پژوهشکده مجازی تربیت اسلامی بنیان خوش آمدید

نظرسنجی

  به نظر شما آیا نظام آموزش و پرورش كشور در حوزه تربیت اسلامی موفق بوده است ؟ • فهرست مطالب پ‍ژوهشكده بنیان

آمار وب سایت

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • بازدید ماه آینده :
 • تعداد کل اخبار :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :